PRIVACYVERKLARING EIJSINK*


*Deze privacyverklaring is van toepassing op Eijsink BV en aan haar gelieerde ondernemingen.

versie: 6 april 2023

Eijsink hecht veel waarde aan jouw privacy. Onze omgang met privacy stemt dan ook overeen met de nationale wetgeving over gegevensbescherming. Eijsink verkoopt bijvoorbeeld jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Eijsink verder jouw persoonsgegevens gebruikt en beschermt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld jouw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer. Eijsink verwerkt jouw persoonsgegevens enkel in het kader van haar zakelijke relatie met het bedrijf waar je werkzaam voor bent of werkzaamheden voor verricht.


KLANTEN, RELATIES EN LEVERANCIERS
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten in lijn met de producten en diensten die Eijsink levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Eijsink: het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de met jou afgesloten overeenkomst na te komen.

We bewaren persoonsgegevens daarbij niet langer dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de zakelijke overeenkomst of de zakelijke relatie worden de persoonsgegevens tot maximaal zeven jaren na beëindiging van de overeenkomst bewaard.


CONTACTFORMULIER
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Eijsink. Hiervoor gebruiken wij onder meer jouw naam, (vaak zakelijk) e-mailadres en (vaak zakelijk) telefoonnummer. Deze informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Eijsink.


NIEUWSBRIEF
Eijsink houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarbij handelen we geheel conform de eisen uit de e-privacyrichtlijn. Sommige ontvangers van onze online (update)nieuwsbrieven krijgen deze automatisch vanuit het belang relevante updates te ontvangen over aangekochte producten, anderen hebben zich hiervoor actief aangemeld. Ook bevat elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je af te melden. Jíj bepaalt!


CAMERABEVEILIGING
Op bepaalde locaties van Eijsink hangen camera’s. Deze hangen ter bescherming van onze bedrijfseigendommen en om eventuele incidenten te kunnen registreren. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, dan wel tot na afhandeling van een geconstateerd incident. De grondslag voor de verwerking van de camerabeveiliging is het gerechtvaardigd belang van Eijsink.


ANDERE PARTIJEN
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Eijsink. Denk bijvoorbeeld aan toeleveranciers van Eijsink. Daarnaast heeft Eijsink enkele ICT-diensten uitbesteed aan derden.

In bepaalde gevallen zijn we verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken aan de lokale autoriteiten. Als we informatie met deze andere bedrijven delen, is het hen niet toegestaan de gegevens voor een ander doel te gebruiken en moeten zij ze vertrouwelijk behandelen, tenzij jij zélf ergens anders toestemming voor geeft.


DOORGIFTE
Als je ervoor kiest ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij in overeenstemming met de wet die gegevens (indien noodzakelijk) overdragen aan de aan ons gelieerde bedrijven en onze dochtermaatschappijen of aan andere externe partijen in het buitenland, en vanuit jouw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld. Indien sprake is van gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER, doet Eijsink dat uitsluitend indien betreffende land/onderneming zich heeft geconformeerd aan de Europese regelgeving. Ingeval sprake is van gegevensoverdracht tussen de EU en de VS, vindt dat uitsluitend plaats indien voldaan wordt aan de tussen de EU en VS overeengekomen privacy-shield-overeenkomst.


COOKIES
Wij maken op onze Eijsink-websites gebruik van cookies. Dat doen we om jouw gebruikservaring op onze website te kunnen blijven verbeteren, meer inzicht te krijgen in onze klanten en hun vragen, en bijvoorbeeld om het succes van commerciële acties te kunnen peilen. Je leest hier wat voor cookies wij gebruiken, hoe we omgaan met je informatie, wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn en hoe je je gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen. Bovenal is het belangrijk dat je weet dat Eijsink altijd zo zorgvuldig mogelijk met jouw online gegevens omgaat, ze deze nooit zo maar aan derden overhandigt en we alle data waar mogelijk anonimiseren.


WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Safari) op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met cookies kunnen we zien dat je ons weer bezoekt. Cookies lijken op ‘gewone’ platte tekstbestanden, en kunnen daarom zelf verder niets uitvoeren, beschadigen of installeren.

PLAATSEN VAN COOKIES
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Wij vragen je toestemming om cookies te plaatsen. Indien je geen toestemming geeft, dan plaatsen wij alleen analytische cookies die jouw privacy niet raken. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat enkele functies van onze online diensten niet meer zullen werken.


ANALYTISCHE COOKIES VAN GOOGLE EN GOOGLE ANALYTICS
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te zien hoe onze websites presteren en hoeveel bezoek ze trekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de via ons verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten, naast beperkte advertentiedata via Google Ads.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handleiding geschreven over hoe Google Analytics privacy vriendelijk kan worden ingesteld. Voor het privacy-beleid van Google wordt verwezen naar hun websites.


SOCIAL MEDIA (TRACKING) COOKIES
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. (Wij maken gebruik van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram.) De buttons werken door middel van stukjes code die van de respectievelijke socialmediaplatforms zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Dergelijke tracking cookies bewaren vaak informatie over je surfgedrag, zodat de socialmediakanalen hier met advertenties op in kunnen spelen.

Lees de privacyverklaringen van de door jou gebruikte socialmediakanalen goed door (deze veranderen regelmatig) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. LinkedIn, Twitter, Facebook (Instagram) en Google stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van een Facebookpixel en LinkedIn Insight Tag op onze websites, een vorm van tracking pixel. Dit cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook en LinkedIn en onze producten optimaliseren. Zonder deze cookies loop je mogelijk mooie acties mis.


MARKETING AUTOMATION COOKIES
Op de website gebruiken we diverse marketing automation tools die we gebruiken om marketingdoelstellingen te realiseren. Bij gebruik van deze tools wordt diverse data verwerkt en opgeslagen.

Hotjar
Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaat-type (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website.

Gebruikerstoetsenbordinvoer (bijv. formulierinvoer) wordt standaard onderdrukt en wordt alleen weergegeven in opnamen als dit expliciet wordt toegestaan door de gebruiker. In Nederland hoeft er geen toestemming gevraagd te worden voor privacyvriendelijke analytische cookies. Gelet het feit dat Hotjar geen gebruikersinformatie vastlegt wordt deze applicatie gezien als privacyvriendelijke applicatie.


Algolia Search:
Algolia verwerkt deze gegevens voor services zoals monitoring of analyse, evenals geo-zoekopdrachten. Alle logs worden na 90 dagen verwijderd. Wanneer Eijsink haar account bij Algolia zal verwijderen, zijn alle querylogboeken na de beschreven periode verdwenen.


De volgende data wordt verwerkt door Algolia:

IP-adressen

Internetprovider

Browsertype

Paginaverwijzingen

Besturingssysteem

Datum/tijdstempel

Browse-acties

Browse-patronen

Deze data bevatten geen persoonsgegevens, maar sessiegegevens. De gegevens stellen Eijsink niet in staat om profielen op te bouwen of personen te achterhalen.

Algolia heeft een gedistribueerde architectuur geïmplementeerd met verschillende clusters over de hele wereld. Er zijn 400 clusters in 16 verschillende regio's en 70 verschillende wereldwijde datacenters. Bij het maken van ons account selecteren we dat data verwerkt wordt in datacenters in Nederland, rondom Amsterdam.


Leadinfo
Leadinfo vergelijkt het IP-adres van de bezoeker met een openbaar beschikbare database met bedrijfsgegevens (zoals de KvK) om vast te stellen welke organisatie op de website van Eijsink heeft gekeken. Volgens de AVG wordt het IP-adres beschouwd als privégegevens en moet er een solide rechtvaardiging zijn voor het gebruik ervan. De rechtvaardiging is ‘eigen gerechtvaardigd belang’, bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. In dit artikel staat dat het werken met persoonsgegevens is toegestaan als dit een duidelijk belang dient en privacy normen worden gehandhaafd. Alle servers en data worden gehost op Amazon Web Services (AWS) in Ierland.


Medallia

Eijsink gebruikt Medallia om feedback van haar gebruikers te verzamelen om daarmee inzicht te krijgen hoe de producten en diensten van Eijsink verbeterd kunnen worden. Medallia is in dit opzicht een verwerker in opdracht van Eijsink die namens Eijsink de betreffende feedback verzamelt en ons analytische gegevens verstrekt voor het hiervoor genoemde doel.

Wanneer je feedback geeft via Medallia, verzamelen ze namens ons bepaalde informatie, zoals je naam, e-mailadres en eventuele feedback of opmerkingen die je verstrekt. Deze informatie wordt veilig opgeslagen door Medallia namens ons en kan worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren. Naast de gebruikelijke gegevens zoals browser gerelateerde metadata worden ook het land, de taal, de klant-ID en of je booq- of DISH-klant bent verzameld. De taal en het merk worden gebruikt om de enquêtes in de juiste taal en het juiste merk weer te geven.

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Eijsink om inzicht te krijgen in de wijze hoe gebruikers van haar diensten en producten ervaren. De persoonsgegevens die Eijsink via deze weg verkrijgt en verwerkt worden door Eijsink niet langer bewaard dan voor zolang Eijsink diensten levert aan jou of jouw organisatie plus maximaal een periode van één jaar na beëindiging van de dienstverlening. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of tegen het einde van die looptijd geanonimiseerd.

Het kan zijn dat Medallia hiernaast ook persoonsgegevens van jou verzamelt voor eigen doeleinden. Hierop is dan uitsluitend het privacybeleid van Medallia van toepassing.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons voldoende beveiligd zijn door passende maatregelen te treffen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wijzigingen worden doorgevoerd in de categorie persoonsgegevens die bewaard worden of de wijze waarop deze verwerkt worden, zal deze privacyverklaring aangepast worden. Besteed dus aandacht aan de datum van deze verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.


Inzage en wijzigen van je gegevens
Zodra je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. (Zie ook de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.) Je hebt als betrokkene wettelijk de volgende rechten:

  • Uitleg ontvangen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  • Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Het intrekken van gegeven toestemming.
  • Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.

We helpen je graag! Let op dat je wel altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


KLACHT INDIENEN
Tevreden klanten zijn voor ons al ruim 35 jaar het grootste compliment. Daarom staan we met plezier 24/7 voor je klaar. We horen dus ook graag hoe we je nog beter van dienst kunnen zijn. Ben je toch van mening dat wij je niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.


CONTACTGEGEVENS
Heb je vragen omtrent privacy? Mail dan naar informatiebeveiliging@eijsink.nl, je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Ready, set

Geef jouw business een boost met totaaloplossing booq. Onze expert van de dichtstbijzijnde dealer neemt zo snel mogelijk contact met je op. The future in your hands!

Unieke features voor jouw branche
Jij bepaalt welke bricks en integraties waar en wanneer nodig zijn
Meer connectiviteit en flexibiliteit

Go!

Ons team staat voor je klaar! We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op voor een gratis demo!

Laat je ondertussen inspireren op onze blog