Plus- en min-uren in de horeca tijdens corona

Petra
6 aug. 2020

Door de coronacrisis sluiten vele horecagelegenheden verplicht hun deuren. Voor ondernemers van discotheken en nachtclubs geldt momenteel nog steeds een verbod op openstelling. Nu we midden in de crisis zitten en velen thuiszitten of hebben gezeten, is er veel onduidelijkheid. Tijdens de coronamaatregelen kan een medewerker namelijk in korte tijd een fors aantal min-uren opbouwen. Mag een werkgever na afloop vragen om deze uren in te halen? Wij zetten de regels op een rijtje.

Plus- en minuren

In een bedrijfsvoering zijn er om redelijke pieken en dalen op te vangen plusuren (uren die je op verzoek van de werkgever meer werkt dan vastgelegd) en min-uren (uren die je minder werkt dan je volgens je contract zou moeten). Normaal gesproken kun je aan je werkgever vragen om opgebouwde plusuren te compenseren met min-uren. Als er min-uren ontstaan door de coronacrisis, een omstandigheid die niet voor rekening van de medewerker zou moeten komen, is het meestal onredelijk om deze min-uren na de crisis in te moeten halen.

Wat betekent dit alles nu de horeca weer ‘open’ is?

Dankzij de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) krijgt de werkgever een vergoeding voor de loonkosten die toeziet op doorbetaling. Dit geldt ook voor de min-uren, die bij het inhalen van de uren zorgen voor dubbel financieel voordeel. Maakt de werkgever geen gebruik van de NOW-regeling, dan gelden de regels voor min-uren zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst of COA. KHN zet alle regels nog even op een rij:

  • Over de opbouw en het inhalen van min-uren vanwege het coronavirus kan discussie ontstaan. Het is in dat geval belangrijk om eerst goed met je medewerker in gesprek te gaan. Misschien is er tijdelijk ander werk mogelijk (eventueel met behulp van scholing).
  • Als jouw medewerker op de einddatum van de arbeidsovereenkomst of in een periode van elke 12 maanden minder uren heeft gewerkt dan de uren die jullie (gemiddeld) zijn overeengekomen en die zijn uitbetaald, dan heeft hij/zij min-uren opgebouwd.
  • Als er aan het einde van elke periode van 12 maanden min-uren zijn, dan kunnen die uiterlijk de volgende 6 maanden worden ingehaald. Daarna vervallen ze.
  • Heeft jouw medewerker min-uren op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt (terwijl de gemiddeld overeengekomen uren wel zijn uitbetaald), dan mag je als werkgever het teveel uitbetaalde loon bij de eindafrekening verrekenen als de oorzaak van de min-uren in redelijkheid voor rekening van de medewerker behoort te komen.
  • Als na deze verrekening een bedrag overblijft, dan moet de medewerker die schuld binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever terugbetalen.
  • Belangrijk: Als de medewerker min-uren heeft en de arbeidsovereenkomst eindigt, dan moet jij hem als werkgever wel inroosteren en arbeid aanbieden tot de einddatum voor zover dat werk binnen het bedrijf voorhanden is. Houd hierbij wel rekening met de belangen van eventuele overige medewerkers.
  • Belangrijk: Als de medewerker aan het einde van elke periode van 12 maanden meer uren heeft gewerkt dan gemiddeld is overeengekomen en die nog niet zijn uitbetaald, kunnen deze uren binnen 6 maanden worden gecompenseerd in tijd voor tijd, of worden uitbetaald als de arbeidsovereenkomst eindigt.
  • Als de medewerker een nul-urencontract heeft en de afgelopen maanden regelmatig heeft gewerkt, dan kan deze medewerker je volgens het rechtsvermoeden van arbeidsomvang vragen om het contract aan te passen naar het gemiddelde aantal werkuren.
Tijdens sluiting tellen min-uren niet?

Hotels sloten hun deuren, maar omdat er geen gasten waren spreek je dan niet van min-uren. Als er door de noodzakelijke sluiting niet wordt gewerkt, dan is er ook geen recht op loon. Wanneer jouw bedrijf gesloten is, dan is er niets te kiezen voor werkgever of medewerker. Wat dan telt, zijn het gemiddelde aantal uren die ook uitbetaald moeten worden. Daar staat de NOW-regeling tegenover.


Open en terug naar normaal?

Wanneer jouw bedrijf open is, kun je jouw medewerkers als normaal inroosteren voor diensten en zullen zij voor het werk beschikbaar moeten zijn. Natuurlijk gelden de beschermingsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van corona (zoals tenminste 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar tijdens het werk). Is je medewerker niet beschikbaar om te werken, dan bouwt de medewerker volgens de regels van de cao min-uren op, die later ingehaald kunnen worden. Als dat niet lukt en er was wel voldoende werk beschikbaar, dan kunnen de uren bij einde dienstverband verrekend worden. Bij plus-uren geldt het omgekeerde.

Open maar nauwelijks werk?

Als basis gelden de contracturen en die moet je als werkgever uitbetalen. Pas als de oorzaak voor het niet kunnen werken in de risicosfeer bij de medewerker ligt, dan gaat het om min-uren. Is er niet voldoende werk, dan zal het werk netjes verdeeld moeten worden en zal ook duidelijk worden wie om eigen redenen wel of niet inzetbaar is. Dit zijn min-uren.

Vakantiedagen?

Als werkgever mag je vragen om in deze crisis vakantie-uren in te zetten, maar je medewerkers zijn niet verplicht om daaraan mee te werken. Houd er wel rekening mee dat wettelijk opgebouwde vakantiedagen van 2019 op 1 juli 2020 vervallen.

Ontslag?

Is er geen vooruitzicht op economische vooruitgang en is er niet voldoende werk voor alle medewerkers, dan ligt ontslag op economische gronden voor de hand. Dit is mogelijk via het UWV of een beëindigingsovereenkomst. Omdat procedures en gevolgen van collectief ontslag en de NOW-subsidie verschillen, verwijzen we je voor informatie naar het KHN.

Component arbeidstijdverkorting in booq Personeelsplanner

In booq Personeelsplanner is een feature ingebouwd die je kunt gebruiken om precies het aantal contracturen te boeken waar een medewerker recht op heeft. Met hulp van de component Arbeidstijdverkorting zorg je ervoor dat aan het eind van de maand een medewerker geen plus- of min-uren schrijft.

Werkt een medewerker momenteel wel, maar kan deze niet aan zijn of haar uren komen vanwege beperkte openstelling? Dan kan je het component arbeidstijdverkorting nog steeds gebruiken om deze missende uren te boeken.

In de booq Personeelsplanner-app ziet de medewerker na afsluiting van de verloningsperiode het nieuwe saldo. De manager heeft het overzicht van alle medewerkers waarbij hij of zij keuzes kan maken bij het inplannen (iemand met min-uren meer inplannen) of bij het goedkeuren van vakantie (afboeken van de plus-uren).

Horeca
Personeelsplanner

Wil je het component arbeidtijdverkorting laten aanmaken?

Get in touch Neem contact op met onze experts

Ready, set

Geef jouw business een boost met totaaloplossing booq. Onze expert van de dichtstbijzijnde dealer neemt zo snel mogelijk contact met je op. The future in your hands!

Unieke features voor jouw branche
Jij bepaalt welke bricks en integraties waar en wanneer nodig zijn
Meer connectiviteit en flexibiliteit

Go!

Ons team staat voor je klaar! We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op voor een gratis demo!

Laat je ondertussen inspireren op onze blog